Hvad er privat børnepasning

Privat børnepasning er en privat ordning, hvor kommunen godkender børnepasseren og hjemmet.

Kommunen har 4 gange årligt pædagogisk tilsyn i hjemmet.

Der gives søskende rabat 85% af det billigste alderssvarende barn i tilbud i kommunen.

Privat pasning er hvor kommunen yder et tilskud til børnepasning. Tilskuddet udgør 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

I Aabenraa kommune ser det sådan ud for 2015

- Børn i alderen 0-2 år=5037,00 kr. pr mdr.

- Børn i alderen 3-5 år=3252,00 kr. pr mdr.

Tilskuddet kan ydes fra det tidspunkt, hvor barnet optages i et dagtilbud, eller hvis barnet allerede er optaget.

Hvis barnet allerede er optaget i et dagtilbud, skal det udmeldes.

Der kan max udbetales tre tilskud til den samme husstand.

Der er ikke mulig at søge hel eller delvis økonomisk friplads. 

 

 
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk