Tilskud og pris

Den samlede pris for pasning er 7300.00 kr. pr. måned i 2018

Kommunen yder et tilskud på 5250.00 kr. pr. måned

Jeres egenbetaling er 1750,00 kr. pr. måned.

Pris kommunal dagpleje 2759,00 kr. pr. måned.

Du sparer 1009.00 kr. pr. måned.

Ansøgning om dette tilskud, har intet med din indtægt at gøre.

Det eneste du skal gøre er:

* At takke nej til det kommunale tilbud og meddele at du vil gøre brug af en privatordning under  

  dagtilbudlovens kapitel 15.

* Så udfylder vi sammen en kontrakt og et simpelt skema til ansøgning om tilskuddet.

Der ydes også søskenderabat.

Dog ydes der ikke økonomisk friplads. 

 
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk